Ochrana osobních údajů

na webu GOLDAU

Poskytovatel elektronických aukcí prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté účastníkem aukce pro potřeby Provozovatele ke správě elektronických aukcí, budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Do data 25.5.2018 společnost GOLDAU s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, po tomto datu vstupují v platnost nové změny ohledně ochrany osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) a společnost GOLDAU s.r.o. od tohoto data zpracovává osobní údaje účastníků aukce v tomto smyslu. Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Více o nařízení GDPR na webových stránkách: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr--228672/.

GDPR - Goldau s.r.o.https://www.goldau.cz/soubory/636628361169695240_GDPR - os.údaje GOLDAU s.r.o..pdf