Vše k aukcím

Vše k aukcím

na webu GOLDAU

     Jsme aukce GOLDAU, s.r.o. - aukční a realitní společnost     

Nejsme dražební společnost a nejedná se tedy o nedobrovolné dražby exekutorů. Jakékoli slovní spojení ,,dražebník", ,,dražitel", popř. ,,dražba" a slova s ní spojená, jsou případně použita pouze za účelem označení osob, jednání či způsobu licitování (jednání o ceně formou elektronických aukcí).

Veškeré obchody společnosti GOLDAU s.r.o. jsou tedy dobrovolné prodeje vlastníků nemovitostí, obdobně jako je tomu u realitních kanceláří avšak pro naše prodávající máme z důvodu principu elektronických aukcí mnoho významých výhod. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • RYCHLOST - prodej během 30ti dnů
 • SLUŽBY ZDARMA - žádné provize ani poplatky
 • VYSOKÝ VÝNOS - za nejvyšší možnou kupní cenu
 • BEZ SPEKULACÍ - přivedeme pouze opravdové zájemce
 • BEZ ČASOVÉHO ZATÍŽENÍ - pouze jedna prohlídka
 • BEZ ZÁVAZKŮ - bez výhradních smluv
 • KOMPLETNÍ SERVIS - veškerý převod nemovitostí (advokát, úschova, katastr i předání)

Kontaktujte nás, dnes už je jednoduché prodávat!

Jak se registrovat:

Chcete - li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál GOLDAU.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou - vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu GOLDAU.cz.
 2. Na Váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 3. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  
Jak splnit podmínky v účasti v aukci:

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále www.goldau.cz jako dražitel, resp. přihlásit se na uživatelský účet
 2. Připojit se ke konkrétní aukci a odeslat přihlášku do aukce
 3. Složit aukční jistotu
Jak složit aukční jistotu:
 • Složení aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení aukční jistoty dovoleno až po přihlášení a vyplnění totožnosti dražitele. 
 • Výše aukční jistoty, lhůtu pro její složení, číslo účtu, variabilní a specifický symbol a možnost jejího zaplacení najdete aukční vyhlášce na detailu dané aukce. (Platební instrukce jako jsou číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol, Vám budou také sděleny emailem po odeslání přihlášky do aukce.)
 • Upozorňujeme, že aukční jistota musí být složena/připsána na jeho účet ještě před začátkem aukce dle podmínek v aukční vyhlášce.
Kdy aukce začne:

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v aukční vyhlášce a zobrazen u detailu aukce na portálu www.goldau.cz. 

Po splnění všech podmínek účasti v aukci, Vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

Jak přihazovat:

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně licitovat/dražit – přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn Váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických aukcí dražiteli zpětně potvrzeno – po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce

Seznam příhozů aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání: 

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další celkové podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u aukce, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele
Ostatní důležité dokumenty:

Všeobecné obchodní podmínky: https://www.goldau.cz/soubory/636606461043768778_V%C5%A1eobecn%C3%A9%20obchodn%C3%AD%20podm%C3%ADnky.pdf

Definice základních pojmů: https://www.goldau.cz/clanek/definice-zakladnich-pojmu.html

Oznámení o odstoupení: https://www.goldau.cz/soubory/636606375188568367_Ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20odstoupen%C3%AD%20od%20smlouvy.pdf