Smlouvy o převodu

na webu GOLDAU

Veškeré ,,Smlouvy o převodu" (Kupní smlouva, Smlouva o převodu členských práv a povinností, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, apod.) k předmětu převodu jsou připravovány na míru individuálně dle každého předmětu prodeje s přihlédnutím na způsob financování, nabývání, stavu právních závazků a vad daného předmětu prodeje aj.. Z tohoto důvodu neuveřejňujeme návrhy, které mohou býti později chybně pochopeny či vyplněny osobami, kteří nedisponují kvalifikovanými znalostmi zákonů a postupů potřebných k vytvoření těchto dokumentů. Veškeré smlouvy o převodu pro Vás rád připraví náš právní zástupce. Kontaktujte nás na info@goldau.cz.